Åbne tilbud

Støtte- og kontaktpersonsordningen

Støtte- og kontaktpersonsordningen (SKP-ordningen) i Assens Kommune er et opsøgende tilbud, som er målrettet til de mest socialt udsatte borgere over 18 år indenfor psykiatri- og misbrugsområdet.

Støtte- og kontaktpersonsordningen

SKP-arbejdet udføres som opsøgende arbejde. Borgeren støttes i selv at tage initiativ til en eventuel forandring og ansvar for de ændringer, det måtte medføre.

Formålet med § 99 tilbuddet

Formålet er at skabe kontakt med henblik på at afklare og formulere borgerens behov for omsorg, hjælp og støtte. Styrke borgerens mulighed for at opnå, fastholde og udbygge kontakten til omverdenen ud fra egne ønsker med henblik på at gøre borgeren i stand til at benytte samfundets muligheder og tilbud som f.eks. behandling, hjemmehjælp, bo-støtte, dagtilbud, borgerservice mm.

Tilbuddet

SKP-ordningen er et tilbud uden visitation. Relationen mellem borger og SKP-medarbejder er det bærende element i støttearbejdet, hvor de to parter i fællesskab strukturerer en indsats, der kan forbedre borgerens livsvilkår.

Vilkårene for SKP-arbejdet adskiller sig fra andet socialt arbejde på nogle meget væsentlige punkter:

 • Målgruppen kontaktes via opsøgende arbejde
 • SKP-medarbejderen har ingen journalpligt, men er omfattet af reglerne om notatpligt.
 • SKP-medarbejderen er bundet af fuld tavshedspligt om borgeren og dennes forhold indtil borgeren ønsker, at informationer videregives.
 • SKP-medarbejderen har skærpet underretningspligt i forhold til børn under 18 år. 
 • Borgeren har ret til at være anonym.


Kontakt os

Vi træffes mandage - torsdage kl. 08.00 - kl. 16.00 og
fredage kl. 08.00 - 13.00.

Leder af Socialpsykiatrien i Assens

 • Hanne Longhi Tlf.: 64 74 71 81 og 23 34 42 54

Opsøgende støtte- og kontaktperson

 • Catrine Barlow tlf. 21 58 12 36
 • Jette Nunnegaard tlf. 51 71 07 36
 • Gitte Klingenberg tlf. 24 86 20 78

SKP/Rådgivningscafeen

 • Catrine Barlow, Tlf. 21 58 12 36
 • Jette Nunnegaard tlf. 51 71 07 36

 

Du kan også sende en mail til Støtte- og kontaktpersonordningen.

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.