Frivillige tilbud

Sammen på vej - Klubtilbud for unge 18-30+ år, mandage i lige uger

Klubtilbuddet er til de unge, der i dagtimerne er optaget af arbejde, uddannelse eller andre aktiviteter.

Formålet med klubtilbuddet er:

  • at støtte de unge i at skabe netværk og vedligeholde relationer.
  • at skabe en platform med inspiration til livet, hvor de unge kan udveksle erfaringer og positive oplevelser.
  • at skabe gode betingelser for udvikling af færdigheder og kompetencer.
  • vedligeholde eller forbedre den sociale funktion i gruppe.
  • at de unge får oplevelsen af at være rollemodeller for hinanden.
  • at forberede til deltagelse i det omkringliggende samfund.

at de unge bliver aktive medspillere bl.a. ift. at modtage og støtte de nye unge, der starter i gruppen

Praktiske oplysninger

Arrangør

Røde Kors
Sammen På Vej – Klubtilbud for unge 18-30+ år

Tid

Mandage i lige uger, 16.00 – 19.00

Lokale

Tusindfryd, Odensevej 29 C, 5610 Assens

Kontakt

Aktivitetsleder Michelle tlf. nr. 93 20 33 90