Øvrige tilbud

Tilbud fra Center for Specialundervisning for voksne (CSV)

CSV underviser mennesker med psykisk sygdom og psykisk sårbarhed. CSV står for Center for Specialundervisning for voksne.

CSV underviser både i lokaler i Odense og i lokaler i Assens, samt på institutioner og individuelt, efter aftale. CSV har et tæt samarbejde med Café Tusindfryd i Assens, hvor de mødes hver uge i undervisningsugerne.