Tilbud

Undervisning

Viden, øvelser og samvær

Tilbud i Psykiatricenter Vestervangen

Psykiatricenter Vestervangen tilbyder en række forløb, hvor du både tilbydes teoretisk viden om særlige emner, og hvor du tilbydes træning i det, der er vigtigt for dig at udvikle.

Tilbud fra Assens Kommune

Sundhedskonsulenterne i Assens Kommune tilbyder kurser i håndtering af stress, angst og depression.

Tilbud fra Center for Specialundervisning for voksne (CSV)

CSV underviser mennesker med psykisk sygdom og psykisk sårbarhed. CSV står for Center for Specialundervisning for voksne.

CSV underviser både i lokaler i Odense og i lokaler i Assens, samt på institutioner og individuelt, efter aftale. CSV har et tæt samarbejde med Café Tusindfryd i Assens, hvor de mødes hver uge i undervisningsugerne. 

Tilbud fra PsykInfo

Psykiatrisk Informationscenter, Region Syddanmark, kaldes kort: PsykInfo. PsykInfo tilbyder blandt andet en række foredrag, temaaftner, filmdage og informationsdage. På PsykInfo´s hjemmeside finder du også viden om psykiatri og tilbud om rådgivning.