Tilbud

Visitation, råd og vejledning

Få hjælp råd og vejledning af vores socialrådgivere

Kontakt vores socialrådgivere, hvis du vil høre mere om, hvordan du får plads (visitation) i vores tilbud.

Socialrådgiverne kan også hjælpe dig med råd og vejledning i svære situationer, f.eks.: separation og skilsmisse, dødsfald, hjemløse / husvilde, handleplaner m.m.

Socialrådgiverne kan også vejlede dig i forhold til forsorgshjem, krisecentre, kriminalforsorg m.m.

Telefon: 64 74 75 21

Send sikker e-mail via borger.dk

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.