Visiterede tilbud

Bo-støtte

Støtte i dit eget hjem

Bo-støtte er et tilbud til dig, der er voksen og som ønsker at bo i dit eget hjem, hvor du har behov for omfattende støtte / hjælp i forhold til sociale problemer eller problemer i hverdagslivet forårsaget af en psykisk lidelse.

Opgaven med at yde bo-støtte løses af et team af uddannede medarbejdere, der alle har specielle kompetencer indenfor forskellige problemstillinger. Bo-støtte kaldes også for hjemmevejledning.

Vi tager udgangspunkt i dine aktuelle behov – og vi laver aftaler om støtten i forbindelse med udarbejdelse af din handleplan. 
Omfanget af støtten bygger altid på en individuel vurdering, som foretages af vores socialrådgivere.

Den støtte, du får af os, kan omhandle mange forskellige ting. Det kan f.eks. være støtte til:

  • afklaring omkring dine personlige forhold
  • praktiske gøremål, herunder økonomi
  • strukturering af dit hverdagsliv
  • tilvejebringelse af meningsfulde aktivitets- uddannelses- eller arbejdsmæssige forhold, fritidsaktiviteter mv.
  • at fastholde/udbygge relationer og indgå i sociale sammenhænge
  • kontakt til offentlige myndigheder og andre som f.eks. sygehusvæsenet og egen læge.

Lovgrundlag: Hjælp og støtte i eget hjem gives efter servicelovens § 85.

Kontakt vores socialrådgivere, hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder for at få bo-støtte.

Tlf.: 64 74 75 21