Visiterede tilbud

Aktivitets- og samværstilbud Vestervangen

Socialt samvær og aktiviteter i fællesskaber

Psykiatricenter Vestervangen

I Vestervangen tilbydes gode rammer for socialt samvær og deltagelse i meningsfulde aktiviteter.

Det er muligt at benytte Vestervangens café-tilbud samt de forskellige aktiviteter, der foregår i mindre grupper.

Det overordnede formål med Vestervangens tilbud er at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen.

Både borgere og medarbejdere i Vestervangen vægter og tilstræber et trygt og rummeligt miljø, hvor alle føler sig velkomne, og hvor tilgangen i mødet er anerkendende, opmuntrende og positiv. Der lægges vægt på at skabe gode relationer med ligeværd, nærvær og medmenneskelighed.

I Vestervangen er der gode betingelser for personlig udvikling. I samarbejde udarbejdes en individuel plan med mål, der for den enkelte er meningsgivende. I de forskellige gruppeforløb er det muligt at arbejde med individuelle mål.  

Foruden de almene tilbud i Vestervangen er der forløb, der specifikt er målrettet unge i alderen 18-30 år. Psykiatricenter Vestervangens tilbud kan indgå som en del af en samlet indsat for borgere, der udover Vestervangen har en tilknytning til Ungeenheden eller Jobcenter Assens. 

Vestervangens aktuelle ugeplan kan ses i link nedenfor.

Psykiatricenter Vestervangens tilbudskatalog kan også ses i link nedenfor. Kataloget indeholder en mere uddybende beskrivelse af tilbuddet, herunder nærmere information om de forskellige forløb og aktiviteter.

Psykiatricenter Vestervangen er et §104 aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven og er målrettet borgere med en nedsat psykisk funktionsevne.

For at kunne benytte Vestervangens tilbud kræves en visitation fra sagsbehandler i Assens Kommune, Myndighed Social. For nærmere information om og afklaring ift. berettigelse til tilbuddet henvises til Myndighed Social. Team-telefon nr. tlf.: 64 74 75 21

Kontakt også gerne Vestervangen for nærmere information.

Adresse

Psykiatricenter Vestervangen
Vestervangen 100
5690 Tommerup
Tlf. 64 74 66 30

Åbningstider

Mandag
kl. 8.00-15.00

Tirsdag
kl. 8.00-13.00 

kl. 10.00-12.00 Ungeliv

 

Onsdag
kl. 8.00-15.00  

kl. 12.00-19.00 Cafe Tusindfryd i Assens
kl. 12.00-15.00 Social Jobcafé

Torsdag
kl. 8.00-15.00

Fredag
kl. 8.00-13.00