Skip til hoved indholdet
    Hjem Visiterede tilbud Aktivitets- og samværstilbud Vestervangen

Aktivitets- og samværstilbud Vestervangen

Socialt samvær og aktiviteter i fællesskaber

Psykiatricenter Vestervangen er et aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven § 104 og er en del af Assens Kommunes Socialpsykiatri. 

Målgruppen i Psykiatricenter Vestervangen er borgere med en psykisk sårbarhed/sygdom, der har behov for og ønske om at genvinde, udvikle eller vedligeholde funktionsevne samt personlige færdigheder og kompetencer. 

De borgere, der henvises til Psykiatricenteret, er i målgruppen for et § 104-tilbud efter Serviceloven.

Et § 104-tilbud retter sig især mod borgere med behov for socialt samvær og deltagelse i fællesskaber. 

Tilbuddene i Psykiatricenteret retter sig også mod borgere, der samtidig deltager i tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. De forskellige forløb i Psykiatricenteret kan indgå som en del af et samlet tilbud via Jobcenteret, eksempelvis et tilbud til borgere i ressourceforløb.  

Målgruppen i flere af Psykiatricenterets tilbud er borgere med ønsker om og behov for at øge deres livskvalitet gennem synliggørelse af deres muligheder i samfundet. 

Forløbene i Psykiatricenteret tilstræber at ramme en bred målgruppe og har generelt fokus på socialt samvær og fællesskaber baseret på:

       Meningsfulde aktiviteter

       Selvudvikling ift. psykiske udfordringer og håndtering af hverdagslivet

       Sundhed herunder motion og livsstil

Alle forløb tager udgangspunkt i gruppemetoden.

Ugeplan, Psykiatricenter Vestervangen fra uge 1-16

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Åbningstider 8.00 - 15.00 10.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 15.00
  Krea-forløb
kl.10.00-12.30
Ungetilbud
Ungeliv
kl.12.00-14.00
NADA-forløb
kl. 09.30-11.00
Træningsholdet
10.00-11.30
NADA-forløb
kl. 09.30-10.30
  Aktiv velvære
- et ud af huset forløb
kl.12.00-14.00

Madklubben
kl.12.00-14.30 

Ungetilbud
Social-jobcafé
kl.10.00 - 13.00

Recovery for voksne
kl.12.00-14.00
Aktivitets-forløb
kl.10.30-12.30
    Sang og musik v/CSV
12.00-14.00
Café Tusindfryd
Assens kl.12-19.00
   
   

Tirsdagshjørnet
Hygge-café
Vestervangen
kl. 15.oo-17.30

Tilbud/forløb er baseret på frivillig indsats.

     

Der kan forekomme ændringer i ugeskemaet.

For at kunne benytte Vestervangens tilbud efter § 104 kræves en visitation fra sagsbehandler i Assens Kommune, Myndighed Social. For nærmere information om og afklaring ift. berettigelse til tilbuddet henvises til Myndighed Social. Team-telefon nr. tlf.: 64 74 75 21

Kontakt også gerne Vestervangen for nærmere information.

Adresse

Psykiatricenter Vestervangen
Vestervangen 100
5690 Tommerup
Tlf. 64 74 66 30

Åbningstider

Mandag
kl. 8.00-15.00

Tirsdag
kl. 10.00-15.00 

Onsdag
kl. 8.00-15.00  

kl. 12.00-19.00 Cafe Tusindfryd i Assens

Torsdag
kl. 8.00-15.00

Fredag
kl. 8.00-13.00

Socialpsykiatrien i Assens Kommune
Vestervangen 100
5690 Tommerup

Nyttige links